Företagsstöd möjliggör ökad produktion och skapar bättre arbetsmiljö